Produkt

Anvendelsesmetode

Molusk: 10 % kaliumhydroxid kutanopløsning til behandling af mollusker. Molusk har keratolytisk (dybderensende) virkning på hudlæsioner. “Dette medicinske udstyr er et lovreguleret sundhedsprodukt og er CE-mærket i overensstemmelse med denne lovgivning.” Forsigtig! Dette produkt er ætsende. Læs alle oplysningerne i indlægssedlen inden brug.
Fremstiller: Laboratorios Viñas, Spanien
Distributør: Pierre Fabre Dermatologie, Frankrig